Tienhoitoa

  • Valtakunnan tieverkoston hoitotöitä Destia Oy Kuhmon kaupungin alueella
  • Tieverkostoa  Kuhmon kaupungille
  • Metsäyhtymille
  • Yksityille asiakkaille

Sähköverkostoa

  • Rakennamme aliurakoitsijoina sähkö- ja kuituverkkoja  Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueella useille yhtiölle

Kuljetamme ja siirrämme

  • Monipuolisella omalla  kalustollamme siirrämme ja kuljetamme koneita ja tarvikkeita Kainuun alueella

Rakentamisen projektin johtopalvelut

  • Rakennussuunnittelu ja erityissuunnittelujen  ohjaus
  • Rakennuttamispalvelut